คำถามที่ถูกถามบ่อย

โครงการ dtac Accelerate Creator คือ อะไร ?

โครงการ dtac Accelerate Creator คือ โครงการสนับสนุนความฝันของคนรุ่นใหม่ให้สร้างวีดีโอที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดสร้างเครือข่ายอาชีพ Content Creator

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชน์อะไรจากโครงการนี้ ?

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติในทุกๆขั้นตอนของการเป็น Content Creator จากผู้เชี่ยวชาญในวงการ Online Content และคำแนะนำจาก YouTube Creator ชื่อดัง ในฐานะโค้ช นอกจากนี้เมื่อจบหลักสูตรแล้วยังได้รับใบ Certificate จาก dtac และอาจมีโอกาสได้ร่วมงานกับแบรนด์หลังจากจบโครงการ

โครงการมีระยะเวลานานเท่าไหร่ ?

เวลาเรียน 6 ครั้ง ใน 5 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2018 จนถึง 24 พฤศจิกายน 2018 (เรียนทุกวันเสาร์ 5 ครั้ง และวันอาทิตย์ 1 ครั้ง)

ผู้เข้าร่วมโครงการนี้จำเป็นต้องเข้าร่วมฟังงาน Open House มาก่อนหรือไม่

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมงาน Open House มาก่อน ก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

จำนวนผู้เข้าโครงการนี้มีจำนวนได้เท่าไหร่ ?

เนื่องจากการรับสมัครมีทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม จำนวนผู้ได้เข้าร่วมจะขึ้นอยู่กับเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ระบุ ทั้งนี้จำนวนจะไม่เกิน 30 ท่าน หรือไม่เกิน 16 ทีม

หากต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครแบบไหนได้บ้าง ?

สามารถสมัครได้ทั้ง แบบเดี่ยว หรือแบบทีม (ไม่เกิน 3 คน)

ผู้เข้าร่วมโครงการจำเป็นต้องเป็นเจ้าของช่องบนYouTube มาก่อนหรือไม่ ?

ไม่จำเป็น ขอเพียงมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากเป็น Content Creator มีความกล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์ ก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการกับเราได้ทันที

อุปกรณ์ที่ผู้เข้าสมัครจำเป็นต้องมีเพื่อใช้ในการเข้าร่วมโครงการมีอะไรบ้าง ?

กล้องถ่ายภาพ หรือ Smart Phone ที่มีโหมดถ่ายวีดีโอคุณภาพสูง และโน๊ตบุคเป็นของตัวเองที่สามารถลงโปรแกรม Adobe Premiere Pro ได้

โครงการนี้มีเงินรางวัลหรือไม่ ?

ด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้มิได้มุ่งเน้นในเรื่องการประกวดแข่งขันเป็นสำคัญจึงมิได้มีเงินรางวัล แต่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะได้รับใบ Certificate และอาจได้รับโอกาสในการร่วมงานกับแบรนด์หลังจบโครงการ

โครงการนี้เป็นการจัดขึ้นครั้งที่เท่าไหร่?

dtac Accelerate Creator นี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก รับประกันว่าประสบการณ์ครั้งนี้หาที่ไหนไม่ได้

การเรียนแบบ Boot Camp คืออะไร?

การเรียนครั้งนี้จะไม่ใช่การเรียนในคลาสแบบปกติ แต่ตลอดโครงการจะได้ลงมือทำจริง เรียนรู้จริงจากผู้สอนมืออาชีพ และแต่ละสัปดาห์จะมี Assignment เพื่อทำมาส่งจริง จนมาจบที่การพรีเซ็นต์ผลงานจริงต่อหน้าคณะกรรมการ ดังนั้นการเรียนครั้งนี้จึงเป็นการเรียนแบบเข้มข้นและต้องการผู้ที่สนใจจริงๆและสามารถจัดสรรเวลาและความรับผิดชอบได้ตลอดโครงการ

หากไม่สามารถเข้าร่วม Boot Camp ได้ครบทุกครั้งจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่ ?

ผู้เข้าร่วมโครงการจำเป็นต้องจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการ Boot Camp ให้ได้อย่างครบถ้วน หากผู้เข้าร่วมโครงการมีเหตุอันควรที่ไม่สามารถร่วมโครงการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และทางโครงการต้องสามารถขอเอกสารรับรองการลาได้ หากผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถมาได้เกิน 1 ครั้ง หรือไม่สามารถส่งงานตามกิจกรรมได้โดยไม่มีเหตุอันควร จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับใน Certificate ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดโครงการ

ถ้าโดดเรียนจะเกิดอะไรขึ้น?
  • กรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถมาได้เกิน 1 ครั้ง หรือไม่ได้ส่งงานตามกิจกรรมโดยไม่มีเหตุอันควร จะไม่ได้รับ Certificate แต่ยังสามารถเรียนได้จนครบ
  • กรณีที่ท่านโดดเรียนโดยไม่สามารถแจ้งเหตุผลอันควรได้ เราจะแจ้งเรื่องกลับไปยังสถาบันที่ท่านศึกษาอยู่ และอาจมีผลต่อการพิจารณาของผู้ร่วมโครงการในรุ่นถัดไปที่มาจากสถานศึกษาเดียวกัน
  • ทางโครงการมีความตั้งใจดีจริงๆในการสร้างโครงการนี้ขึ้น ทางโครงการจึงต้องการคนที่สามารถให้ Commitment กับโครงการจริงๆ โดยมิใช่มาเรียนเพื่อหวังอยากได้เพียง Certificate
อยู่ต่างจังหวัดสามารถมาร่วมโครงการได้หรือไม่?

ได้ ถ้าคุณแสดง Commitment ได้มากพอว่าสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามวันเวลาที่กำหนดไว้ครบทุกประการ

ถ้าอายุเกิน 28 ปี หรือ ยังเป็นนักเรียนสมัครได้หรือไม่?
  • เนื่องจากโครงการนี้ตั้งเป้าหมายที่คนรุ่นใหม่ที่อยากเป็น Content Creator จึงขอสงวนสิทธิ์อายุไม่เกิน 28 ปี บริบูรณ์ในวันที่ส่งใบสมัคร
  • กรณีที่สมัครเป็นทีม ขอให้มีสมาชิกในทีมส่วนใหญ่อายุไม่เกิน 28 ปี
  • กรณีที่ยังเป็นนักเรียนและสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งเข้ามาร่วมได้ โดยเกณฑ์การพิจารณาจะเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
มี Tips อะไรที่ทำให้มีโอกาสคัดเลือกเข้าโครงการนี้ได้มากขึ้น?

หากคุณได้เข้ามาอ่านถึง FAQ บรรทัดนี้ แปลว่าคุณสนใจในโครงการนี้จริงๆ เราอยากจะบอกว่าให้คุณโฟกัสในการเขียนตอบคำถามว่าทำไมถึงอยากสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ และทำวีดีโอแนะนำตัวให้ดีๆ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวเอง และโชว์ Commitment ที่ทำให้เรารู้ว่าคุณอยากจะมาร่วมโครงการครั้งแรกนี้กับเราจริงๆ แค่นี้คุณก็มีโอกาสมากขึ้นแล้ว

Boot Camp

งานนี้เหมาะสำหรับ : นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่อยากมีอาชีพ Content Creator
จำนวนที่รับ : 16 ทีม (ทีมละ 1 – 3 คน)
ค่าใช้จ่าย : ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ
วิธีการสมัคร : ส่ง presentation แนะนำตัว มาที่ accelerate-creator.dtac.co.th
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์และการตอบคำถาม
เงื่อนไข : ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องนำอุปกรณ์ขั้นต่ำในการถ่ายทำและ Laptop มาด้วย
ระยะเวลา : เรียนทุกวันเสาร์ 5 วัน และวันอาทิตย์ 1 วัน
สถานที่ : dtac House อาคารจัตุรัสจามจุรี  (MRT สามย่าน ) และมีการเรียนนอกสถานที่