รายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วม Boot Camp กับทาง dtac Accelerate Creator

ประกาศรายชื่อ 16 ทีมสุดท้าย ผู้ที่ได้เข้าร่วม Boot Camp กับทาง dtac Accelerate Creator

หมายเหตุ : การประกาศรายชื่อนี้ประกาศรายชื่อโดยใช้หน่วยเป็นทีม โดยคำว่าทีมในที่นี้หมายถึงดังต่อไปนี้

 •  สมัครเดี่ยว(ทีม 1คน)
 • สมัครกลุ่ม (ทีม 2คน) ประกาศรายชื่อโดยใช้ชื่อสมาชิกคนที่ 1 ในการประกาศ
 • และ สมัครกลุ่ม (ทีม 3คน) ประกาศรายชื่อโดยใช้ชื่อสมาชิกคนที่ 1 ในการประกาศ

รายชื่อทีมผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีดังต่อไปนี้

 • ทีมคุณ ภามนต์ ชินวงษ์
 • ทีมคุณ กำธร บานเย็น
 • ทีมคุณ บวรลักษณ์ สมรูป
 • ทีมคุณ ชติญพนธ์ โพธิ์สิตวรุฬห์
 • ทีมคุณ แพรวพรรณ อนุสนธ์
 • ทีมคุณ กนิษฐพัทธ์ จันทร์เทศ
 • ทีมคุณ ฉัตรชัย สอนการ
 • ทีมคุณ ชลวิทย์ ชลวิบูลย์
 • ทีมคุณ มิ่งเมือง ม่วงเขียว
 • ทีมคุณ ธีรพัฒน์ สกุลประเสริฐ
 • ทีมคุณ ศศิวงศ์ แคสันเทียะ
 • ทีมคุณ นุชฎา ฑีฆะเสถียร
 • ทีมคุณ พรภวิษย์ ผ่องใส
 • ทีมคุณ ก้องภูศักดิ์ แดงพันธ์
 • ทีมคุณ ทักษิณา น้อยสุข
 • ทีมคุณ นราวิชญ์ ศรีทอง

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วม Boot Camp ทั้ง 16 ทีม จะมีทางทีมงาน dtac Accelerate Creator ติดต่อกลับในภายหลัง