เกี่ยวกับโครงการ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

โครงการ dtac Accelerate Creator คือ โครงการสนับสนุนความฝันของคนรุ่นใหม่ให้สร้างวีดีโอที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดสร้างเครือข่ายอาชีพ Content Creator ซึ่งในปี 2018 โครงการนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ผ่านการสนับสนุนจากพันธมิตรหลากหลายทั้งจาก Google ประเทศไทย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการนี้โดยตรง ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้

 • ได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ เริ่มตั้งแต่การสร้างคอนเทนต์ การเข้าใจแพลตฟอร์ม ความรู้ในการร่วมงานกับแบรนด์แบบมืออาชีพ
 • ได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การวางแผนจนถึงการ Production โดยมี Content Creator ที่มีชื่อเสียงมาเป็นโค้ชช่วยชี้แนะและให้คำแนะนำ
 • เป็นจุดเริ่มต้นเข้าสู่ Community เครือข่าย Online Creator ของไทย
 • ได้นำเสนอผลงานจริง จากโจทย์จริงที่มาจากแบรนด์
 • ได้รับ Certificate เข้าร่วมโครงการนี้จาก dtac
 • มีโอกาสได้ร่วมงานกับแบรนด์หลังจากจบโครงการ

 

รายละเอียดโดยย่อของโครงการ

 • ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ
 • การเรียนเป็นภาษาไทย
 • Boot Camp จัดขึ้นที่ dtac House จามจุรีสแควร์ตลอดวัน และมีการเรียนนอกสถานที่ 1 ครั้ง
 • เวลาเรียน 6 ครั้ง ใน 5 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2018 จนถึง 24 พฤศจิกายน 2018 (เรียนทุกวันเสาร์ 5 ครั้ง และวันอาทิตย์ 1 ครั้ง)
 • สามารถสมัครได้ทั้ง แบบเดี่ยว หรือแบบทีม (ไม่เกิน 3 คน)
 • จำกัดผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นไม่เกิน 30 ท่าน หรือไม่เกิน 16 ทีม
 • ไม่จำเป็นต้องมีช่องบน YouTube มาก่อน ขอเพียงมีความมุ่งมั่น กล้าแสดงออก และฝันอยากเป็น Content Creator สามารถเข้าร่วมได้
 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2018
 • ประกาศผลในวันที่ 12 ตุลาคม 2018 บนช่องทางเว็บไซต์ accelerate-creator.dtac.co.th
 • ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้